Par asociāciju

"Latvijas Informātikas skolotāju asociācija" ir dibināta 2010.gada 30.martā un reģistrēta 2010.gada 8.aprīlī.

Mērķis un uzdevumi

Asociācijas mērķis ir rūpēties par Latvijas informātikas skolotāju profesionālo interešu aizstāvību un izaugsmi.

Asociācijai ir šādi izvirzītie uzdevumi:

Rekvizīti

Biedrība "Latvijas Informātikas skolotāju asociācija"

Reģistrācijas Nr. 40008157070

Brīvības iela 129-43

Rīga, LV-1012, Latvija

AS Swedbank

LV60HABA0551028220311

Dalības maksa

Asociācijas ikgadējā biedru nauda ir 10 Eiro.